อสูรจักรกลสุดโหด Demonic Creation Xeniel ปรากฏโฉมออกมาล่า!! เตรียมเป็นเจ้าของได้ในกิจกรรม ปีศาจจักรกลระยะเวลา : 24 ก.ค. 2565 – 4 ส.ค. 2565

Skill Passive

Skill 1 Divine Protection

Skill 2 Malleus

Skill Ultimate Angelic Splendor

เตรียมเป็นเจ้าของได้ในกิจกรรม ปีศาจจักรกล ระยะเวลา : 24 ก.ค. 2565 – 4 ส.ค. 2565 เท่แบบนี้ จะพลาดได้ไง !

เติมเกม ROV เติมถูก เติมวัย ปลอดภัย 100% คลิก !

What's your reaction?

Leave a comment